Aktualności MRC

Nasz projekt nabiera realnych kształtów, fazę wstęnego rozpoznania mamy już za sobą, przechodzimy do realizacji! Utworzyła się grupa osób zaangażowanych bezpośrednio w prace przy budowie wyścigowego mustanga – ekipa Mustang Race Car!

Oto nasz zespół:

  • Muarah                pomysł i koordynacja całości projektu
  • Spontan              zaplecze techniczne, baza projektu
  • Bielek                  kontakty z mediami, dokumentacja filmowa projektu
  • Dezo                    konsultacje prawne
  • Arek900              konsultacje techniczne

Kolega Spontan jako właściciel warsztatu renowacji samochodów zabytkowych V8 Motors jest też kluczowym partnerem biznesowym w naszym projekcie.

Mamy nadzieję, że w trakcie prac będą naszą grupę zasilały kolejne osoby posiadające konkretne, przydatne w projekcie kompetencje, lub chęć i siłę do pomocy!