Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

ZAWIADOMIENIE z dnia 06.06.2012r.

Zarząd Mustang Klub Polska zawiadamia członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska,
że w dniu 24.06.2012r. o godzinie 11:00 w:
Grill Bar
Pęcław 1
05-530 Góra Kalwaria
(7km w kierunku Warki od Góry Kalwarii)

Odbędzie się Walne Zebranie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego oraz sekretarza).

3. Stwierdzenie online casino australia prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za 2011r.

5. Powzięcie następujących uchwał:

• uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mustang Klub Polska za rok 2011,

• uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011,

• uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hulińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 12.03.2011r. do 17.10.2011r.

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska

W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Nie mylić z osobami posiadającymi jedynie konto na forum mustangklub.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: