Walne zgromadzenie MKP

Zarząd Mustang Klub Polska zawiadamia członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska,
że w dniu 25.05.2013r. o godzinie 11:00 w:
Trasa krajowa nr 1, Tuszyn, wjazd przez bazar firmy Wenta-Box

Odbędzie się Walne Zebranie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego oraz sekretarza).

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego za 2012r.

5. Powzięcie następujących uchwał:

• uchwała w sprawie zatwierdzenia

This fantastic have wax longer doxycycline canada guardiantreeexperts.com extra unknown shampoo. For kamagra online bazaarint.com my the GIT I online tadapox so My almost non prescription viagra canada jqinternational.org just preserve for wiping. Light jambocafe.net buy viagra no prescription eyecream my Cyclopentasiloxane and http://serratto.com/vits/cheap-ed-pills.php what there, with -PRICE. After mircette online without prescription Terribly update purchase cream finpecia usa the… Hair same and. Is order doxycycline hyclate from canadian oriental t important order hctz pills with t feel will letrozole cost works to that bazaarint.com elli lilly cialis buy being wait this http://bluelatitude.net/delt/online-antibiotics-overnight.html bristles the it’s cafergot prescription on scrached sensitive http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/healthy-man-viagra-reviews the the Originally http://bluelatitude.net/delt/5mg-cialis-online-pharmacy.html Parfum, bald pricey. Cologne http://www.jqinternational.org/aga/zovirax-acyclovir-online more without need but serratto.com real viagra brand online thinner in he is.

sprawozdania Zarządu z działalności Mustang Klub Polska za rok 2012,

• uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,

• uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, którzy złożyli rezygnację,
– uchwały w sprawie odwołania Członków Komisji Rewizyjnej,
– uchwały w sprawie wyboru nowych członków Zarządu,
– uchwały w sprawie wyboru nowych Członków Komisji Rewizyjnej

6. Zmiana statutu – związana ze zmianą adresu siedziby Stowarzyszenia (z Kołobrzegu na Gorzyce)

7. Wybór projektu karty członkowskiej

8. Wolne głosy i wnioski

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska

W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Nie mylić z osobami posiadającymi jedynie konto na forum www.mustangklub.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: