Zaproszenie na walne zebranie w dn. 13.04.2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne zebranie, które odbędzie się podczas XVI Ogólnopolskiego Zlotu Mustangów w dn. 13.04.2024 r. o godz. 17:30 wedle porządku podanego poniżej. Miejscem spotkania będzie Hotel Folwark Łochów Konopnickiej 10, 07-130 Łochów.

  1. Przyjęcie porządku obrad walnego zebrania
  2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i protokolanta
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania wlanego zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
  4. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  5. Dyskusja na temat spraw członkostwa w Stowarzyszeniu, w tym przyjęcia nowych członków
  6. Wolne głosy i wnioski
  7. Zamknięcie obrad walnego zebrania

Do udziału zapraszamy też kandydatów na członków. Przypominamy, że aby zostać członkiem należy złożyć kompletną deklarację członkowską i dokonać wpłaty wpisowego oraz składki za bieżący rok. Udział w Walnym Zebraniu jest konieczny do przyjęcia do Stowarzyszenia. Członków rekomendujących prosimy o przekazanie tego zaproszenia kandydatom.

Liczymy na Waszą obecność. Program spotkania jest nieco dłuższy w tym roku, z uwagi na wybory, jednak doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że potrafimy sprawnie przeprowadzić dyskusje i podjąć konieczne ustalenia i kontynuować nasze mustangowe święto w świeżo poszerzonym gronie.

Wierzymy, że i tym razem tak będzie!

Spotkajmy się zatem jak najliczniej, serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: