Walne zebranie na XI OZM

Zarząd Mustang Klub Polska zawiadamia członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska, że w dniu 13.04.2019r. w hotelu Wodnik, Słok obok Bełchatowa.

Odbędzie się Walne Zebranie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego oraz sekretarza)
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania ważnych uchwał
4. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania zarządu za 2018
5. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018
6. Przyjęcie nowych członków
7. Sprawy spółki Mustang Klub Polska Promocja (MKPP)
a) zmiana statutu Stowarzyszenia – regulacje dot. nadzoru nad spółką MKPP
b) objęcie 100% udziałów w spółce przez Stowarzyszenie
c) ustalenia dot. umowy spółki MKPP po objęciu udziałów
d) ustalenia dot. zarządu spółki
8. Przeznaczenie składek członkowskich
9. Sprawozdania dyrektorów z regionów – pogadanka
10. Uzupełnienie składu zarządu Stowarzyszenia (związane z rezygnacją z funkcji- obecnego Prezesa Stowarzyszenia).
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska

W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Nie mylić z osobami posiadającymi jedynie konto na forum www.mustangklub.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: