Walne zebranie na X OZM

Zarząd Mustang Klub Polska zawiadamia członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska,
że w dniu 21.04.2017r. w:
hotelu Windsor w Jachrance pod Warszawą

Odbędzie się Walne Zebranie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego oraz sekretarza).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za 2017r.
5. Przyjęcie nowych członków
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska

W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Nie mylić z osobami posiadającymi jedynie konto na forum www.mustangklub.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: