Walne zebranie 2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia Mustang Klub Polska

Członkowie Stowarzyszenia, hej, Kandydaci na członków.

Zarząd MKP uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się 26.06.2021 r. o godz. 14:00 w Hotelu 500 Stryków, ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków. Jak w ubiegłym roku, spotkanie będzie się odbywało w formie hybrydowej, tj. fizycznej w hotelu oraz on line. Obecne regulacje pozwalają na fizyczne spotkanie do 50 osób, przy czym nie wlicza się osób zaszczepionych na covid. Regulacje mogą się jednak zmienić, o czym będziemy informowali na bieżąco (szczegóły będą też dostępne na forum MKP).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad walnego zebrania
2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i protokolanta
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania wlanego zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020, sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
5. Dyskusja na temat przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
6. Dyskusja na temat skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie obrad walnego zebrania

Udział i głosowanie Członków Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu podczas ww. walnych zebrań Członków Stowarzyszenia Mustang Klub Polska będzie realizowana:
1. transmisja obrad posiedzenia oraz dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad w formie webinarium, którego unikalny adres internetowy dostępny jedynie dla Członków Stowarzyszenia zostanie im podany na forum.mustangklub.pl w dniu walnego zebrania i będzie dostępny z wykorzystaniem ich danych logowania używanych na tym forum,
2. możliwość wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia z wykorzystaniem narzędzia, do którego unikalny adres internetowy dostępny jedynie dla Członków Stowarzyszenia zostanie im podany na forum.mustangklub.pl w dniu walnego zebrania i będzie dostępny z wykorzystaniem ich danych logowania używanych na tym forum.

Do udziału zapraszamy też kandydatów na członków, którzy złożyli kompletne deklaracje członkowskie i dokonali wpłaty wpisowego oraz składki za bieżący rok. Udział w Walnym Zebraniu jest konieczny do przyjęcia do Stowarzyszenia.

Liczymy na Waszą obecność 🙂 Program posiedzenia nie jest w tym roku obfity – będzie więcej czasu na osobiste spotkanie 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: