Zaproszenie na walne zebranie w dn. 15.04.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Mustang Klub Polska zaprasza Członków Stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się podczas XV Ogólnopolskiego Zlotu Mustangów w dn. 15.04.2023 r. o godz. 17:30 wedle porządku podanego poniżej. Miejscem spotkania będzie Aula nr 8 Selena w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11b 40-007 Katowice, tj. w sąsiednim budynku obok hotelu zlotowego.

  1. Przyjęcie porządku obrad walnego zebrania
  2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i protokolanta
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania wlanego zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
  4. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  5. Wybory prezesa oraz członków zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję
  6. Wybory członków komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję
  7. Dyskusja na temat spraw członkostwa w Stowarzyszeniu, w tym przyjęcia nowych członków
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zamknięcie obrad walnego zebrania

Do udziału zapraszamy też kandydatów na członków. Przypominamy, że aby zostać członkiem należy złożyć kompletną deklarację członkowską i dokonać wpłaty wpisowego oraz składki za bieżący rok. Udział w Walnym Zebraniu jest konieczny do przyjęcia do Stowarzyszenia. Członków rekomendujących prosimy o przekazanie tego zaproszenia kandydatom.

Liczymy na Waszą obecność. Program spotkania jest nieco dłuższy w tym roku, z uwagi na wybory, jednak doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że potrafimy sprawnie przeprowadzić dyskusje i podjąć konieczne ustalenia i kontynuować nasze mustangowe święto w świeżo poszerzonym gronie.

link do tematu na forum

http://forum.mustangklub.pl/viewforum.php?f=326&sid=67fe1aec9cf421889795f0e1a7724e5b

Wierzymy, że i tym razem tak będzie!

Spotkajmy się zatem jak najliczniej, serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: