Mój Mustang jest jak heroina….ale nie planuje detoxu…..
Własnoręcznie leczę jego rany po amerykańskich oprawcach zgodnie z mottem „kultura techniczna-to lubię